طنز؛ روحانی و اصلاح طلبان فِیک بودند + طنز؛ روحانی و اصلاح طلبان فِیک بودند – فروشگاه اینترنتی تمام آنلاین

پوریا عالمی در ستون طنز روزنامه شرق نوشت:

خوشبختانه ما کمر همت بستیم و تکرار کردیم و الان هم شورای شهر، هم مجلس و هم دولت از نظر ظاهری کاملا تغییر کرده‌اند و از نظر باطنی چیزی عوض نشده
حرف درشت

پوریا عالمی در ستون طنز روزنامه شرق نوشت:

الان شده شبیه این خریدهای اینترنتی. عکسی که بهت نشان می‌دهند با جنسی که می‌آورند دم در تحویل می‌دهند تومنی هفت صنار فرق دارد. دقیقا مثل همین رأی‌دادن‌های ما. شما به یک چیز دیگر رأی می‌دهی، طرف یک چیز دیگر از کار درمی‌آید.

خوشبختانه ما کمر همت بستیم و تکرار کردیم و الان هم شورای شهر، هم مجلس و هم دولت از نظر ظاهری کاملا تغییر کرده‌اند و از نظر باطنی چیزی عوض نشده. مثلا ما به یک لیست امید در مجلس رأی دادیم که برخی‌شان به شوخی شبیه است. درواقع ما فکر کردیم امید ما به این نماینده‌های لیست امید بود، بعد متوجه شدیم امید اینها به ما بوده که رأی بدهیم و اینها بروند مجلس و… . ببینید چطوری شده که الان هر چندوقت یک‌بار اعلام می‌کنند لیست امید مجلس را دوباره اعلام می‌کنیم، اما انگار یکهو یکی از ته لیست امیدش درمی‌رود و می‌رود قاطی اصولی‌ها.

به همین دلیل هنوز لیستی اعلام نشده. احتمالا آخرش می‌فهمیم تنها نماینده‌ای که در لیست امید مانده، علی مطهری است که او هم اصلاح‌طلب نیست و اصولگراست. شورای شهر هم همین است. محسن هاشمی یک‌طوری با خبرنگارها صحبت می‌کند انگار هنوز نتایج شورای شهر اعلام نشده و او منتظر است رئیس شورای شهر بشود تا تکلیف شهر و شهرخورها و بودجه‌خوارها را روشن کند. به همین مناسب بودجه شهر تهران دارد جای دیگری خرج می‌شود. دولت هم که آن‌طور. یک کسانی وزیر شدند که اگر میرسلیم و رئیسی و قالیباف رئیس‌جمهور می‌شدند، آنها مدیر کانال تلگرام اداره پست سلفچگان هم نمی‌شدند.

——————-

پوریا عالمی در ستون طنز روزنامه شرق نوشت:

خوشبختانه ما کمر همت بستیم و تکرار کردیم و الان هم شورای شهر، هم مجلس و هم دولت از نظر ظاهری کاملا تغییر کرده‌اند و از نظر باطنی چیزی عوض نشده
به همین دلیل هنوز لیستی اعلام نشده. احتمالا آخرش می‌فهمیم تنها نماینده‌ای که در لیست امید مانده، علی مطهری است که او هم اصلاح‌طلب نیست و اصولگراست. شورای شهر هم همین است. محسن هاشمی یک‌طوری با خبرنگارها صحبت می‌کند انگار هنوز نتایج شورای شهر اعلام نشده و او منتظر است رئیس شورای شهر بشود تا تکلیف شهر و شهرخورها و بودجه‌خوارها را روشن کند. به همین مناسب بودجه شهر تهران دارد جای دیگری خرج می‌شود. دولت هم که آن‌طور. یک کسانی وزیر شدند که اگر میرسلیم و رئیسی و قالیباف رئیس‌جمهور می‌شدند، آنها مدیر کانال تلگرام اداره پست سلفچگان هم نمی‌شدند.

الان شده شبیه این خریدهای اینترنتی. عکسی که بهت نشان می‌دهند با جنسی که می‌آورند دم در تحویل می‌دهند تومنی هفت صنار فرق دارد. دقیقا مثل همین رأی‌دادن‌های ما. شما به یک چیز دیگر رأی می‌دهی، طرف یک چیز دیگر از کار درمی‌آید.

پوریا عالمی در ستون طنز روزنامه شرق نوشت:

خوشبختانه ما کمر همت بستیم و تکرار کردیم و الان هم شورای شهر، هم مجلس و هم دولت از نظر ظاهری کاملا تغییر کرده‌اند و از نظر باطنی چیزی عوض نشده. مثلا ما به یک لیست امید در مجلس رأی دادیم که برخی‌شان به شوخی شبیه است. درواقع ما فکر کردیم امید ما به این نماینده‌های لیست امید بود، بعد متوجه شدیم امید اینها به ما بوده که رأی بدهیم و اینها بروند مجلس و… . ببینید چطوری شده که الان هر چندوقت یک‌بار اعلام می‌کنند لیست امید مجلس را دوباره اعلام می‌کنیم، اما انگار یکهو یکی از ته لیست امیدش درمی‌رود و می‌رود قاطی اصولی‌ها.

حرف درشت