یک نماینده: دولت تیم اقتصادی را عوض کند – فروشگاه اینترنتی تمام آنلاین

خبرگزاری تسنیم: محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تحریم‌ها در تلاطم اقتصادی کنونی کمترین سهم را دارد، گفت: از ابتدای انقلاب با این تحریم‌ها مواجه بودیم، شدت و ضعف داشت اما متوقف نشده است البته نمی‌توانیم اثرات تحریم را در اقتصاد نادیده بگیریم
پورابراهیمی با تأکید بر اینکه تیم اقتصادی دولت باید کارآمد، به‌روز و متناسب با شرایط جنگ اقتصادی فعلی باشد، ابراز کرد: اخیراً این موضوع را در قالب نامه‌ای به رئیس جمهور متذکر شدیم.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در طول سالهای گذشته وقتی با پدیده تحریم مواجه شدیم با الزامات ناشی از آن، به دانش فنی و توان تخصصی در بسیاری از حوزه‌ها دست یافتیم بنابراین تهدیدها می‌تواند به فرصت تبدیل شود اما اگر نتوانیم از این فرصت‌ها به‌نحو مطلوب استفاده کنیم، اثر تهدید و تحریم بر اقتصاد ما بیشتر خواهد شد.

وی اضافه کرد: البته در دولت در هفته و روزهای اخیر، نگاه جدیدی شکل گرفته است و سخنان رئیس جمهور در هفته قبل نقطه عطفی در نگاه دولت به تحریم‌ها بود که امیدواریم عقبه دولت هم با همین نگاه کنار شخص رئیس جمهور، کابینه و مدیران اقتصادی قرار گیرند.

پورابراهیمی تصریح کرد: سخنان رئیس جمهور باید در آغاز دولت قبل مطرح می‌شد تا دست بالاتری را داشتیم اما امروز هم دیر نیست.

وی ادامه داد: فضای کنونی، قابل کنترل و مدیریت است و در برخی موارد هم می‌تواند برای ما فرصتی را فراهم کند.

خبرگزاری تسنیم: محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تحریم‌ها در تلاطم اقتصادی کنونی کمترین سهم را دارد، گفت: از ابتدای انقلاب با این تحریم‌ها مواجه بودیم، شدت و ضعف داشت اما متوقف نشده است البته نمی‌توانیم اثرات تحریم را در اقتصاد نادیده بگیریم.

وی همچنین گفت: قوای مقننه و قضائیه کنار دولت آمده‌اند تا مسیر را ادامه دهد.

پورابراهیمی اضافه کرد: خبرهایی وجود دارد مبنی بر اینکه نگاه دولت در این زمینه مثبت است و اقداماتی را در این باره انجام خواهد داد.

پورابراهیمی با بیان اینکه “پس از برجام اتفاق خاصی در اقتصاد کشورمان نیفتاده است”، افزود: پس از برجام، ما به توافق عمل کردیم و طرف مقابل هم قرار بود به توافق عمل کند اما از همان روزهای نخست توافق و قبل از دولت ترامپ هم فشارها بر کشور ما زیاد بود و شاهد اقدام مثبتی از طرف مقابل نبودیم و پس از برجام هم مراودات بانکی ما تحت تأثیر فشار آمریکایی‌ها و سپس اروپایی‌ها بود.

وی گفت: حتماً باید در تیم اقتصادی دولت تغییراتی انجام شود و این موضوع را پیشنهاد دادیم اما اگر انجام نشود می‌توانیم از ابزارهای مجلس برای این موضوع استفاده کنیم.